Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) hekimlik mesleğinin icrasında yaşanan sorunlara ilişkin 25 Nisan 2023’te tabip odalarına bir yazı yazdı.

KKTC’de hekimlik mesleğinin icrası için Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne (KTTB) üye zorunluluğu olduğu belirtilen yazıda; aksi davranışın iki yıla kadar hapis cezası, aylık asgari ücretin üç katına kadar para cezası veya her iki yaptırımın birlikte uygulanmasını gerektirdiği ifade edildi.

Son dönemde Türkiye’den KKTC’ye giden hekimlerin üye olmaksızın tedavi uyguladıklarının saptandığı aktarılan yazıda, tabip odalarının konu ile ilgili üyelerini bilgilendirmesi istendi.

Yazının tamamı için tıklayın.