Türk Tabipleri Birliği (TTB) Etik Kurulu, Yüksek Öğretim Kurulu’nca (YÖK) 8 Mart 2016 tarihinde yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi”nin, kavramın farklı algılara yol açtığı gerekçesiyle Şubat 2019 tarihinde geri çekilmesi ve YÖK’ün resmi web sayfasından kaldırılmasıyla ilgili görüşünü açıkladı.

Toplumsal cinsiyet kavramı hakkında bilgi verilen ve kavramın insan hakları bağlamında de değerlendirildiği Etik Kurul görüşünde, “Eşitliğe vurgu yapan ‘Yükseköğretim Kurumları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi’nin üniversite ortamından kaldırılmasının, günümüzde yaşanmakta olan insan hakları rejiminin krizini de derinleştirecek yaklaşımdır ve etik açıdan temellendirilmesi olanaksızdır” denildi.

TTB Etik Kurulu görüşü için tıklayınız.