8-9-10 Haziran 2018 tarihlerinde düzenlenen 69. Büyük Kongre’de seçilen 2018-2020 dönemi Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin görev dağılımı belli oldu.

Yeni dönemde seçilen TTB Merkez Konseyi;  

Türk Tabipleri Birliği’nin ülkemizdeki hekimlik ve sağlık ortamının iyileştirilmesi mücadelesi ile demokrasi ve barış talebinin yaygınlaştırılması yönünde bugüne kadar savunduğu değerlerin, söylediği tüm sözlerin arkasında olduğunun ve aynı mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğinin; hekim emeğinin değersizleştirilmesine de hastaların müşteri haline dönüştürülmesine de karşı olmaya devam edeceğinin sözünü vererek yaptığı görev dağılımında;

Başkan: Prof. Dr. Sinan Adıyaman

II. Başkan: Dr. Ali Çerkezoğlu

Genel Sekreter: Dr. Bülent Nazım Yılmaz

Muhasip: Dr. Selma Güngör

Veznedar: Prof. Dr. Gülriz Erişgen

Üye: Prof. Dr. Kayhan Çetin Atasoy

Üye: Dr. Ayfer Horasan

Üye: Dr. Mübetcel İlhan

Üye: Dr. Samet Mengüç

Üye: Dr. Dursun Yaşar Ulutaş

Üye: Dr. Halis Yerlikaya

olarak belirlendi.