Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, COVID-19 Pandemi İl Koordinasyon Kurulu ve İl Hıfzısıhha Meclisi çalışmalarına Tabip Odası temsilcilerinin dâhil edilmesini istedi.

TTB Merkez Konseyi Sağlık Bakanlığı’na ve Valiliklere yazı göndererek, COVID-19 pandemisi ile mücadelede son derece kritik günlerden geçildiğini ve bu süreçte atılacak adımların şeffaflık, işbirliği, hızlı bilgilendirmenin yanı sıra kararların alınmasından önce ve kararların uygulanması aşamasında başta sağlık çalışanlarının meslek örgütleri olmak üzere toplumsal katılımı içermesi gerektiğine dikkat çekti.

Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı kapsamında, geçtiğimiz hafta,  merkezi ve iller düzeyinde kurul toplantıları ile İl Hıfzıssıhha Meclisleri toplantıları yapıldığının hatırlatıldığı yazılarda, bu çalışmalarına Tabip Odası temsilcilerinin dahil edilmediğine işaret edilerek, söz konusu eksikliğin hızla giderilmesi ve Tabip Odası temsilcilerinin ivedilikle çalışmalara dâhil edilmesi istendi.

Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazı için…

Valiliklere gönderilen yazı için…