Dünyanın en saygın tıp dergilerinden olan ve 1823’ten bu yana yayın hayatına devam eden Lancet dergisinin Şubat 2023 sayısında, Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) ve hekimlere yönelik iktidar baskısını konu edinen bir yazı yayımlandı.

TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten ve geçtiğimiz dönemde hem iktidar medyasının hem de aşı karşıtlarının hedefi haline gelen TTB Pandemi Çalışma Grubu üyesi Dr. Esin Davutoğlu Şenol ile gerçekleştirilen röportaja dayanan yazı, “Türkiyeli hekimler iktidarın baskısına dikkat çekiyor” başlığı ile okuyucusuyla buluştu. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Ekim 2022’de haksız-hukuksuz bir şekilde 2,5 ay tutuklu kalmasına değinerek başlayan ve Kaya Genç tarafından kaleme alınan röportaj, Korur Fincancı ve TTB’ye verilen uluslararası hekim ve insan hakları örgütlerinin desteğine de yer verdi.

Röportajda kamu erkinin hekimlere ve hekimlerin meslek örgütüne sistematik bir baskı uyguladığını belirten Ökten’in, “Gündeme gelen yasa ve baskılarla Türk Tabipleri Birliği’nin mesleki özerkliğini ortadan kaldırmak istiyorlar. Son dönemki saldırılar iktidarın seçimle elde edemediği yerleri kendi yöntemleriyle kontrol etme çabasıdır” ifadelerine yer verilirken, Ökten’in TTB’nin üzerindeki baskının Türkiyeli tüm hekimler için olumsuz sonuçlar doğuracağına yönelik uyarıları aktarıldı.

Türkiye’deki artan sağlıkta şiddet olgusuna da yer veren yazı, bu olgunun artık “şiddet salgını” olarak da tanımlanabileceğini kaydetti. TTB Pandemi Çalışma Grubu üyesi Dr. Esin Davutoğlu Şenol’un aşı karşıtlarının şiddetine maruz kaldığını belirten yazı, Davutoğlu Şenol’un sağlıkta artan şiddet ile hekimlerin meslek örgütü TTB’ye yönelik saldırıların birlikte değerlendirilmesi gerektiği vurgusuyla sonlandı.

Yazı için tıklayınız.