Sağlık emek-meslek örgütleri, sağlık alanında yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek ve önerilerini milletvekillerine sunmak amacıyla 5 Ocak 2021 tarihinde İyi Parti’ye bir ziyaret gerçekleştirdi.

Heyette Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Muharrem Baytemür, Türk Dişhekimleri Birliği Genel Sekreteri Kadir Tümay İmre ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi Hasan Yaman, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eş Genel Başkanı Selma Atabey, Türk Hemşireler Derneği Başkanı Azize Atlı Özbaş, Genel Sekreteri Canberk Akdeniz ve Yönetim Kurulu üyesi Emine Satılmış, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ali İpekli ile Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Başkanı Ramazan Yüksel yer aldı. İyi Parti adına ise TBMM Grup Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Isparta Milletvekili Dr. Aylin Cesur ile Genel Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum Kuruluşları İlişkileri Başkanı Burak Akburak görüşmeye katıldı.

Ziyarette koruyucu sağlık hizmetlerinin önemi, sağlıkta şiddetle mücadele yasası, sağlık emekçilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi konuları görüşüldü.