29 Mayıs 2015 tarihinde Samsun'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren meslektaşımız Dr. Kamil Furtun’u, aramızdan ayrılışının üçüncü yılında sevgi ve özlemle anıyoruz.

Hepimizin bildiği gibi uygulanan politikalar sağlık alanındaki şiddeti körüklüyor ve ne yazık ki Dr. Kamil Furtun aramızdan ayrıldığından bu yana koşular değişmedi. Sağlık alanında şiddeti yaratan ana nedenler uzun süredir tartışılıyor. Uygulanan sağlık politikaları, sağlık çalışanlarının değersizleştirilmesi, hedef gösterilmesi şiddetin altında yatan önemli nedenler olarak tespit ediliyor.

Bununla birlikte Furtun cinayetinin başka boyutları da bulunmaktaydı. Furtun, sürekli sorun çıkaran ve hastane personelinde tedirginliğe sebep olan, saldırılar gerçekleştiren bir kişi tarafından; tüm bunlar bilinmesine karşın hastane yönetimi tarafından önlem alınmaması dolayısıyla aramızdan koparıldı.

Meslektaşımız Dr. Kamil Furtun’un bir kez daha özlemle anıyor, sağlık alanının ticarileştiren, sağlık çalışanlarını iş güvencesinden yoksun, güvenliksiz ortamlarda, performansa dayalı, gece gündüz demeden çalıştırıp her türlü şiddete maruz bırakan bu politikalardan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi