Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Dr. Mihriban Yıldırım, “paralel devlet yapılanması ile bağlantılı veya söz konusu örgüte destek ya da yardımcı olma durumu olan” personel hakkında başlatılan soruşturmaya dahil edilmiş;  Rektörlük tarafından kendisine 657 sayılı kanunun 137. Maddesi uyarınca görevinden uzaklaştırıldığı bildirilmiştir.

Dr. Mihriban Yıldırım öğrencilik yıllarından başlayarak Türk Tabipleri Birliği (TTB) Tıp Öğrencileri Kolu, TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu gibi TTB’ye bağlı kollarda ve tabip odası çalışmalarında aktif olarak yer alan, nitelikli tıp ve uzmanlık eğitimi için mücadele eden genç bir meslektaşımızdır. Dr. Yıldırım, aynı zamanda öğrenciliğinden bu yana TTB tarafından sürdürülen emek, demokrasi ve barış mücadelesine omuz vermiş bir üyemizdir.

Darbe fırsatçılığı ile bir cadı avına dönen görevden uzaklaştırmaların geldiği son nokta, bu ülkede her türlü darbe ve diktaya karşı duran, emek, demokrasi ve barışın sesini yükselten, ilerici, laik hekimlerin, akademisyenlerin, öğretmenlerin, gazetecilerin darbecilerle aynı kefeye konulmaları olmuştur. Darbecilerle aynı kefeye konan, akıldışı bir cadı avının mağduru durumuna getirilen herkes için bu tarihsel hatadan bir an evvel dönülmesini talep ediyoruz.

Başta Yükseköğretim Kurulu ve soruşturma ile ilgili sorumluluğu bulunan tüm kurumlara çağrımızdır: Dr. Mihriban Yıldırım yalnız değildir; Dr. Yıldırım bir an evvel hastalarına, çalışma ortamına, beyaz önlüğüne geri dönmelidir.

Bu darbe fırsatçılığına boyun eğmeyeceğimizi, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşırız.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi