TBMM Bütçe Plan Komisyonu'nda görüşülmekte olan Bütçe Kanunu tasarısında dün Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşüldü. Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu'nun sunumu ile başlayan oturumda komisyon üyeleri sağlık alanına ilişkin görüşlerini ifade ettiler.

Görüşmeleri TTB adına TTB Merkez Konseyi Başkanı Bayazıt İlhan ve Genel Sekreter Dr. Özden Şener izledi. Dr. Şener verilen olanakla kısa bir konuşma yaptı ve Türkiye sağlık ortamını değerlendirdi. Şener konuşmasında Türkiye sağlık ortamının bugününü ve kurum olarak beklentilerini dile getirdi. 

TTB Genel Sekreteri önceki yıllarda sağlıkta dönüşümün önemli bir başarısı olarak gösterilen kızamığın Bakan'ın bu yılki sunuşunda yer almadığına, 2014 yılında Türkiye'de 7400 yeni kızamık vakası görüldüğüne dikkat çekerek bu 2002'deki sayıya eşit olduğunu, koruyucu sağlık hizmetlerinde önemli sorunlar bulunduğunu ifade etti. 
 
Bakanlık açıklamasına göre bebek ölüm hızının binde 30'dan binde 7'ye düştüğünün belirtildiğini, bu rakamın gerçeği yansıtmayabileceğini söyleyen Şener, Prof. Dr. Kayıhan Pala ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada Bursa'da 2008 yılındaki bebek ölüm hızının İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre binde 7 olduğunu ancak mezarlıklarda yapılan incelemede defnedilen bebek sayısının binde 21 olduğunu, Türkiye'deki sağlık istatistiklerinde ciddi sorunlar bulunduğunu ifade etti.
 
Dr. Özden Şener 2002 yılında hekime başvuru sayısının 3 iken bugün 8'i aştığını, ilaç tüketiminin 750 milyon kutudan 1 milyar 950 milyon kutuya yükseldiğini, Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2008 yılında tüm Türkiye'de çekilen bilgisayarlı tomografi sayısının 5 milyon iken, sayının 2010'da 7.5 milyon, 2012'de 10 milyon, 2014 yılında ise 12.5 milyona ulaştığını, bir hekimin günde 100-150 hasta baktığını ve bu verilerin iyiye giden bir sağlık ortamının göstergeleri olamayacağını söyledi. 
 
Hekimlerin ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin arttığını vurgulayan Şener sadece son bir yılda iki meslektaşımızın görevleri başında öldürüldüğünü hatırlattı. Yöneticilerin gelen her hastaya bakılması baskısı nedeniyle çok ağır şartlarda çalışıldığını, Dr. Atakan Karanfil'in, Hemşire Sevilay Ayva'nın, Dr. Cenk Yavaş'ın görevleri başında genç yaşta yaşamlarını yitirdiklerine dikkat çekti. 
 
Kamuda ve özelde performans baskısının hasta sağlığını tehlikeye attığını, hekimlerin bunun farkında olduğunu da belirten Şener tıp fakültesi 5000'den 12000'e çıkarıldığını belirterek bu keskin artışların nitelikli hekim ve sağlık personeli yetiştirilmesindeki olumsuz etkilerine değindi. 
 
TTB Genel Sekreteri konuşmasının sonunda şiddete ilişkin ciddi düzenlemelere ihtiyaç olduğunu, sağlık personelinin uzun süredir konuşulan yıpranma zammının verilmesi gerektiğini, kamuda ve özelde güvenceli ücrete geçilmesi gerektiğini ve emekli aylıklarının insanca yaşanacak bir tutara yükseltilmesi gerektiğini ifade ederek sözlerini tamamladı.