Türk Tabipleri Birliği (TTB), “Aile Hekimliği Pandemi Anketi Nisan 2021” sonuçlarını 22 Nisan 2021 tarihinde çevrimiçi bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyurdu.

TTB’nin sosyal medya kanallarından canlı yayımlanan basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları ile TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, Kol Sekreteri Dr. Sibel Uyan ve kol üyesi aile hekimleri katıldı.

Toplantının açılışını yapan Dr. Sibel Uyan, COVID-19 pandemisiyle birlikte görünür hale gelen aile sağlığı merkezlerindeki (ASM) sorunların, özellikle aşılama sürecinin başlamasıyla had safhaya çıktığını kaydetti.

Dr. Şebnem Korur Fincancı, iktidarın şeffaflıktan yoksun yaklaşımına karşı Aile Hekimliği Kolu’nun aktardığı verilerin büyük önem taşıdığını söyledi. Korur Fincancı, gerek ASM’lerin fiziksel eksiklikleri gerek vaka sayıları konularında sahadan yapılan aktarımların gerçek tabloyu gözler önüne serdiğini belirtti.

Dr. Ali İhsan Ökten, salgınla mücadelenin kamusal ve korucuyu sağlığı önceleyen bir sağlık politikasıyla yürütülebileceğinin altını çizerken; Dr. Vedat Bulut ise aşılamadaki gecikmenin varyantların gelişimine ve salgının yayılmasına yol açtığını dile getirdi.

Dr. Kazım Doğan Eroğulları da salgın politikasının “yönetmeme”, aşılama politikasının da “aşılamama” olarak özetlenebileceğini ifade etti. 55 yaş ve üzeri için aşılamanın duyurulduğuna fakat randevu sisteminin kapatıldığına dikkat çeken Eroğulları, buna bağlı olarak ASM’lerde büyük bir kaos yaşandığını ve yurttaşlar ile sağlık çalışanlarının karşı karşıya getirildiğini vurguladı.

“Aile Hekimliği Pandemi Anketi Nisan 2021” sonuçlarını ise kol adına Dr. Emrah Kırımlı paylaştı.

Mart ayında 58 ilden 845, nisan ayında da 43 ilden 478 aile hekiminden alınan verilere göre;

 • Vaka sayısı mart ayında bir önceki aya göre %76, nisan ayında bir önceki aya göre %87 oranlarında arttı.
 • Çift doz aşılı olup COVID-19 geçiren hasta sayısı oranı mart ayında %11, nisan ayında %40 oldu.
 • ASM’lerde COVID-19 geçiren sağlık çalışanı oranı %76’ya yükseldi.
 • Aile hekimlerinin %92’si aşılanmış olmasına karşın; mart ayında 10 binde 12 olan COVID-19 geçiren aile hekimi sayısı, nisan ayında 10 binde 45’e tırmandı.
 • Varyantlı hastası olup olmadığı sorusuna aile hekimlerinin %9’u “Evet” ve %35’i “Hayır” yanıtı verirken; %56’nın yanıtı ise “Bilmiyorum” oldu.

ASM’lere ilişkin elde edilen verilere göre ise;

 • Her 10 ASM’den sadece 1’i tamamen yeterli; bekleme alanları dar ve havalandırmasız.
 • Her hekim için ayrı bir muayene odası olmayan ASM’ler var.
 • Ebe ve hemşireler için ayrı bir oda olan ASM oranı %23.
 • ASM’lerin yarıdan azı tek katlı ya da müstakil binalardan oluşuyor.
 • Sobayla ısınan ASM’ler var.
 • Her 10 ASM’den sadece 1’inin giriş ve çıkış için ayrı kapısı var.
 • Her 10 ASM’den sadece 1’inde ayrı bir triyaj/izolasyon alanı var. Yer olmadığı için ASM’lerin yarısında triyaj/izolasyon yapılamıyor.
 • ASM’lerdeki aşı odaları, aşı dolapları, jeneratörler yetersiz.
 • ASM’lerin önemli bir bölümünde dinlenme alanı veya mutfak dahi yok.
 • Bakanlık yeni ASM yapmadığı gibi, sahibi olduğu binalarda da tadilat yapmıyor. Son üç yılda sadece bir ASM yapıldı.
 • Şehir hastanelerine ödenen bir yıllık kira bedeli ile 16 bin ASM inşa edilebilir.

Basın toplantısında son sözü alan Dr. Şebnem Korur Fincancı aşılamanın önemini bir kez daha vurguladı. Aşı dayanışması adı altında kurulan COVAX’ın temin sorunu nedeniyle gerçekçiliğinin olmadığını söyleyen Korur Fincancı, “Temin sorununun patentlerle doğrudan ilişkili olduğunu unutmamak gerekiyor. Eğer gerçek bir dayanışma olacaksa, patentlerin tümüyle kaldırılmasını hep birlikte talep etmeliyiz” dedi.

Sunumun tamamı için tıklayın.

Raporun tamamı için tıklayın.