1 Mayıs 1977’de Taksim’de, 1 Mayıs 1989’da Şişhane’de ve 1 Mayıs 1996’da Kadıköy’de yitirdiklerimiz için 28 Nisan 2023 Cuma günü anma törenleri düzenlendi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Dişhekimleri Birliği’nin (TDB) çağrısıyla düzenlenen anma etkinliklerine emek-meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, siyasi partilerin temsilcileri ve milletvekilleri de destek verdi.

Taksim Kazancı Yokuşu’ndaki ilk anmanın ardından İstiklal Caddesi’nden Şişhane'ye yürünmek istendi. Polisin barikatlarla engel olma çabasına karşın ikinci anma etkinliği Şişhane’de yapıldı. Anma etkinliklerinin sonuncusu ise Kadıköy’de düzenlendi. Anma etkinliklerinde “Yaşasın 1 Mayıs”, “Emek bizim, gelecek bizim”, “Her yer Taksim, her yer 1 Mayıs” sloganları atıldı.

Anma etkinliklerindeki konuşmalarda; 1 Mayısların dünyanın tüm değerlerini üreten emekçilerin hem emek mücadelesindeki azmi ve kararlılığını hem de demokrasi, özgürlük ve barış taleplerini alana yansıttığı gün olduğu belirtildi. Türkiye’nin yeni bir toplumsal düzenin eşiğinde olduğu vurgulanan konuşmalarda 2023 1 Mayıs’ının bu bakımdan yeni bir başlangıç olduğu ifade edildi.