Hekim hareketinin önde gelen isimlerinden, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi eski Başkanlarından Dr. Füsun Sayek’i aramızdan ayrılışının 14. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi