Madımak’ın ateşi içimizi yakmaya devam ediyor

2 Temmuz 1993’te Sivas’ta Madımak Oteli’nde aralarında üyemiz şair Dr. Behçet Aysan’ın da bulunduğu 33 aydınımız ve 2 otel çalışanı yakılarak katledildi. Katliamın acısı hâlâ içimizde…

Aradan 27 yıl geçti; katliamı gerçekleştirenler, yönlendirenler ve engellemeyenlerden, failleri yakalamayanlardan, zaman aşımına izin vererek suçluları cezasız bırakanlardan hâlâ hesap sorulmadı.

Ama biz unutmadık; Sivas katliamının hesabını sormaya devam ediyoruz.  Bu hesabı sormak ve barışın, laikliğin, demokrasinin hüküm sürdüğü bir ülke için mücadelemiz devam ediyor.

Katliamda kaybettiğimiz canlarımızı özlemle ve saygıyla anıyoruz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ