Temiz su kaynaklarımız hızla kaybedilirken susuzluk, tüm dünya için önemli bir tehlike boyutuna ulaşmıştır. Ülkemiz de özellikle madencilik faaliyetleri, yanlış tarım politikaları, vahşi sulama gibi nedenlerle çölleşme ve su kıtlığının arttığı ülkeler arasındadır.

Bunun yanında suya erişimdeki eşitsizliğin derinleşmesi sonucu, topluluklar ve ülkeler arasında temiz su, savaşlara gerekçe gösterilebilmektedir. Ancak savaşlara gerekçe yapılan su, barışı da sağlayabilir. 22 Mart Dünya Su Günü'nün bu seneki teması da "Barış İçin Sudan Faydalanmak" olarak belirlenmiştir.

Daha önce de belirttiğimiz gibi suyun metalaşması, suya erişememe, su kaynaklarının kirletilmesi, suya dayalı dengesiz üretim gibi sorunların kaynağı; dünya kapitalist sistemidir. Dolayısıyla kapitalizmin sunduğu çözümler, kapitalizmin kendi yarattığı krizleri ranta çevirmesinden öteye gitmemektedir.

Su kaynaklarının bütün canlılar için korunması, insanların güvenli ve parasız suya erişimi; ancak küresel çapta bir “su hakkı mücadelesi” ile mümkün olabilecektir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi