Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kendi bilişim sistemi üzerinden işyerlerinde yetkilendirdiği işyeri hekimleriyle ilgili bilgilerin paylaşılmasından kaçınması üzerine Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) yürüttüğü hukuki mücadele bir sonuç daha verdi.

Yerel mahkemenin “bilgilerin TTB ile paylaşılması”na ilişkin kararına bakanlığın yaptığı itirazı değerlendiren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi, oybirliği ile TTB’nin haklılığına hükmetti.

TTB’nin ilk olarak 2017 yılında bakanlığa yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine açılan davada Ankara 13. İdare Mahkemesi, işyeri hekimlerinin tabip odalarına üyeliğinin zorunlu olduğuna dikkat çekerek bilgilerin TTB ile paylaşılması gerektiğine karar vermişti.

İdare mahkemesinin kararı üzerine bilgileri paylaşan bakanlık, TTB’nin 2019 yılında güncel verilere ilişkin talebine yine olumlu yanıt vermemiş, bunun üzerine yeniden dava açılmıştı. Bu defa da Ankara 3. İdare Mahkemesi benzer bir karar vermiş ve bilgilerin TTB ile paylaşılması gerektiğini belirtmişti.

Bakanlık 21 Ekim 2020’de işyeri hekimlerinin bilgilerini TTB’ye sunmuş fakat kararı Bölge İdare Mahkemesi’ne taşımıştı.

TTB, elde ettiği bilgileri kendi veri tabanı ile karşılaştırarak, varsa farklılıkların nedenini araştırmakta, henüz üye olmamış işyeri hekimlerini de yasal zorunluluk bağlamında üyeliğe davet etmektedir.

Mahkeme kararına erişmek için tıklayın.