Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı’ndan Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) ile ilgili risk grupları arasında ilk sıralarda gelen sağlık çalışanlarının koruyucu ekipman eksikliğinin hızla ve daha fazla gecikmeden giderilmesini istedi.

TTB Merkez Konseyi’nden Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazıda, COVID-19 ile mücadelede kritik bir aşamada bulunulduğuna dikkat çekilerek, her tür zorluğa ve ekipman eksikliğine karşın büyük bir fedakârlıkla salgına karşı mücadeleyi ön saflarda yürüten sağlık çalışanlarının sağlığının korunmasının öncelikler arasında yer alması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Sağlık çalışanlarının sağlığının korunmasının salgınla mücadelede başarının önemli bileşenlerinden biri olduğuna yer verilen yazıda, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Rehberi’nde yer alan “Olası/kesin COVID-19 vakaları ile 1 metreden daha yakın temas edecek personel için gerekli kişisel koruyucu malzeme” listesi hatırlatıldı. Yazıda, “Akşam alkışları hekimler ve sağlık çalışanlarının morallerini yükseltiyor, güç veriyor. Ancak bu zorlu mücadelede özellikle Sağlık Bakanlığı ve Hükümet’ten olmak üzere alkış dışında beklentilerimiz olduğunu da ifade etmek istiyoruz” denildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), “sağlık çalışanlarının korunmasının yöneticilerin sorumluluğunda olduğu” yönündeki değerlendirmesinin hatırlatıldığı yazıda, şu taleplere yer verildi:

  • Sağlık Bakanlığı COVID-19 Bilim Kurulu Rehberi’nde de belirtildiği gibi COVID-19 bulaşını engellemek amacıyla kullanılan uygun koruyucu ekipman, kamu ve özel tüm birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında sürekli ve eksiksiz olarak temin edilmelidir.
  • Pandemi sırasında ve sonrasında COVID-19 bulaşı ile ilgili sağlık çalışanlarına özel bir sürveyans ve bildirim sistemi kurulmalıdır.
  • Salgınla mücadele kapsamında sağlık hizmetleri konu ile ilgili etik ilkelere uygun olarak düzenlenmelidir. Bu kapsamda sağlık çalışanlarının yeterli ekipman sağlanmadan çalışmaya zorlanmayacağı tüm önlemler alınmalıdır.
  • COVID-19 bulaşından kuşkulanılan tüm sağlık çalışanlarına ivedilikle uygun tanı testi uygulanmalı ve bu çalışanlar yakından izlenmeye başlanmalıdır.
  • Özellikle triyaj, COVID-19 poliklinikleri, servisleri ve yoğun bakımlarında çalışanlar başta olmak üzere olası teması olan sağlık çalışanlarının mesai dışında evlerine gitmeden kalabilecekleri ve dinlenebilecekleri yerlerin planlaması yapılmalıdır.
  • COVID-19 tanısı alan sağlık çalışanlarının izlem, tedavi ve çalışma düzenleri ile ilgili algoritmalar hazırlanmalıdır. Hastalık tanısı alan sağlık çalışanlarının çalıştırılmaması ve bir an önce uygun yöntemlerle tedavi edilebilmeleri için gerekli planlamalar yapılmalıdır.
  • Sağlık çalışanlarına yönelik olarak her kurumda ve her ilde psikososyal destek birimleri oluşturulmalıdır.
  • Salgına yanıt kapasitesinin arttırılabilmesi için öncelikle güvenlik soruşturması uygulamasına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen göreve başlatılmayan genç hekimler ile haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan, beraat eden, haklarında dava açılmayıp kamudan ihraç edilen sağlık çalışanları göreve başlatılmalıdır.

Sağlık Bakanlığı'na gönderilen yazı için tıklayınız.