Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin önceki dönem başkanlarından Dr. Füsun Sayek adına Hatay/Arsuz’da düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen söyleşinin konuğu Seray Şahiner oldu.

Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği ve TTB Ali Özyurt Kültür Sanat ve Edebiyat Kolu'nun düzenlediği söyleşide Dr. Ayşegül Tözeren ve Dr. Ali İhsan Ökten’in kolaylaştırıcılığında Şahiner’in Antabus ve Ülker Abla romanları ağırlıklı olmak üzere romanlarının içeriği ve romanların kahramanlarına dair sohbet gerçekleştirildi.

Şahiner, romanlarını kaleme alma sürecini ve karakterleri nasıl yarattığı üzerine konuşurken katılımcıların sorularıyla ilerleyen söyleşide Ülker Abla romanı üzerinden mekan kavramı üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Söyleşiye TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Nursel Şahin ve Dr. Adalet Çıbık ile TTB Ali Özyurt Kültür Sanat ve Edebiyat Kolu Yürütme Kolu Başkanı Dr. Ayşegül Tözeren, TTB aktivistleri, Hatay Tabip Odası ve çevre illerin tabip odalarından gelen konuklar katıldı.