Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin (EAH) bölünerek, Sarıyer-Çayırbaşı ve Seyrantepe’de yer alan 2 hastaneye taşınmasına karşı, İstanbul Tabip Odası'nın da bileşenleri arasında yer aldığı Şişli Etfal Dayanışması’nca bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

10 Mayıs 2018 Perşembe günü 12.30’da hastane önünde yapılan ve hastanede çalışan hekimleri, sağlık çalışanlarını, bölgede yaşayan vatandaşları ve esnafı biraraya getiren açıklamada“Şişli Etfal Taşınmasın, Yerinde Dönüşsün” çağrısı yapıldı.

Çok sayıda sağlık çalışanı ve vatandaşın katıldığı basın açıklamasına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES )Eş Genel Başkanı Gönül Erden, İstanbul Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dt. Hikmet Arısal, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu adına Cevahir Efe Akçelik, Devrimci Sağlık-İş Genel Sekreteri Gürsel Kaya, SES Şişli Şubesi yöneticileri, İstanbul Meslek Odalarından üyeler de katıldı.

Etkinlik SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden’in konuşmasıyla başladı. Gönül Erden şunları söyledi:

“Değerli Şişli Halkı, Değerli sağlık emekçileri, değerli Şişli Halkı, Şişli Etfal EAH Türkiye’nin ilk çocuk hastanesi, Türkiye’nin 119 yıllık köklü bir tarih. Ne yazık ki bugün iktidarın bir uygulaması sonucu kapatılmakla yüz yüze. Siyasal iktidarın sağlık alanındaki yap-boz adımlarına bir yenisi ekleniyor. Yine biz sağlık emekçilerini, bu hastanede tedavi gören hastalara, bölge esnafına, halka sorulmadan, sendikalara, meslek örgütlerine, derneklere danışılmadan, tartışılmadan, görüşü alınmadan karar alınıyor. Buna bizim itirazımız var; hastanenin kapatılmasına, bölünerek taşınmasına itirazımız var. Bu itirazımızı ısrarla sürdürmeye devam edeceğiz. Fiziki koşullar uygun değil, depreme dayanıklı değil deniyor; buna itirazımız yok, ama bunun çözümü Şişli Etfal’in kapatılması değil, Şişli Etfal yerinde dururken de adım atılabilir.”

Prof. Dr. Pınar Saip de şöyle konuştu: 

“Sevgili Şişli halkı, esnafı, Şişli Etfal çalışanları, hekimleri, sağlık emekçileri, hastalarımız, hepinizi selamlıyorum. Şişli Etfal çok köklü, çok derin tarihi olan ve İstanbul’un en iyi eğitim ve araştırma hastanesidir. Burada bütün disiplinler bir arada çalışmakta, çok iyi bir eğitim verilmekte ve bu sayede bölgenin ciddi bir sağlık yükünü kaldırmaktadır. Buradan yetişen asistanlar, nitelikli bir eğitim alarak mezun olmaktadırlar. Burada verilen sağlık hizmeti, acilde verilen sağlık hizmeti son derece niteliklidir. Yılların emeğiyle, birikimiyle oluşmuş bir hizmet söz konusudur. Bu nedenle bu hastanenin çalışanlarına ve doktorlarına danışılmadan Çayırbaşı’na ve Seyrantepe’ye bölünerek taşınması akıl alır gibi değildir. Buradaki deprem tehlikesi 20 yıldır vardır, burada çalışanlar bunca yıldır deprem tehlikesiyle karşı karşıya kalarak çalışmıştır ve 20 yıl süresince bu binalara en ufak destek yapılmamıştır. Yenilenme projeleri yapılmış fakat hayata geçirilmemiştir. Bu hastanenin bir bütün olarak, yerinde, yeniden yapılandırılması mümkündür. Bunların çaresi aranmadan, halka, çalışanlara danışılmadan bu hastanenin bir butik irtibat bürosu haline getirilmesi son derece yanlıştır. Şişli ve çevre bölgeye bu kadar çok hizmet sunan bir hastanenin kapatılmasını biz de İstanbul Tabip Odası olarak onaylamıyoruz. Yetkililerle görüşülerek bu konuda geri adım atmaları için her türlü çabayı göstermeye hazırız. Hem Sağlık Bakanlığı hem Sağlık Müdürlüğü hem de hastane başhekimliği nezdinde bu konuda gerekli görüşmeleri yaparak mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Konuşmaların ardından basın metnini hasta yakını Murat Yıldırım okudu. Açıklamada; “Bölgede yaşayan ve çalışan yurttaşlar, esnaflar, işyerleri olarak, erişilebilir, nitelikli sağlık hizmetini kamusal bir hak olarak gören meslek-kitle örgütleri, sendikalar, dernekler, partiler, forumlar, hareket ve inisiyatifler olarak,

Hastanemize ve bizlere miras kalan geleneğe, hastalarımızın sağlık hakkına sahip çıkan hekimler ve sağlık çalışanları olarak;

*Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yok edilmemesini,

*Sonradan geri dönmek üzere, bölünmeden, geçici bir süre ile taşınmasını veya yerinde dönüşümle yeniden yapılandırılmasını,

*Hastanemizin şu anki yerinde, bölgenin ihtiyaçlarını daha iyi koşullarda karşılayacak biçimde, güvenli ve yeni binalarda hizmet vermeye devam etmesini istiyor ve talep ediyoruz.

Bugün burada bu basın açıklamasıyla birlikte bir kampanya başlatıyoruz. Hep birlikte, mahallelerimizde, sokaklarımızda, pazarlarımızda, kahvelerimizde, işyerlerimizde ellerimizde imza föylerimiz, broşürlerimizle olacağız. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden yararlanan tüm yurttaşlarımızı hastanemizin kapatılmaması için imza vermeye, bu kampanyayı desteklemeye ve sahiplenmeye çağırıyoruz” denildi.

Basın metni için tıklayınız.