Türk Tabipleri Birliği (TTB) Halk Sağlığı Kolu tarafından halk sağlığı araştırma görevlilerinin eğitimlerine katkıda bulunmak, sağlık örgütlenmesinin ve halk sağlığının sorunlarını yerinde görmek amacıyla düzenlenen Gezici Eğitim Semineri’nin 34’üncüsü “Afete Dayanıklı Yaşam Alanları ve Halk Sağlığı” başlığıyla deprem bölgesinde sürüyor.

Yürütücülüğünü Dr. Muzaffer Eskiocak, Dr. Tacettin İnandı ve Dr. Beyhan Özyurt’un üstlendiği seminer, 20-21 Eylül 2023 günlerinde Gaziantep ve Adıyaman’da çalışmalarını sürdürdü.

Seminer ekibi 20 Eylül 2023 günü Antakya ve Kırıkhan ilçe sağlık müdürleri ile görüşmelerin ardından Gaziantep’e geçti. İslahiye ve Nurdağı ilçe sağlık müdürleriyle yapılan görüşmeler sonrası Gaziantep-Kilis Tabip Odası’nda bir araya gelindi. Toplantıda deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar aktarıldı, sahada yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Seminer ekibi 21 Eylül 2023 günü Adıyaman’da Besni ilçe sağlık müdürü ve il sağlık müdürlüğü halk sağlığı başkanı ile birer görüşme yaptı. İşyerlerinde, geçici yerleşim alanlarında ve moloz döküm bölgelerinde incelemelerde bulunan ekip, son olarak Adıyaman Tabip Odası’nın düzenlediği akşam yemeğinde Adıyaman Belediye Başkanı ile görüştü.

Deprem bölgesinde saha çalışmaları ile iç içe yapılan 34. Gezici Eğitim Semineri; Kahramanmaraş ile devam edip 23 Eylül 2023 günü Adana’da son bulacak.