Samsun’da görev yaptığı hastanede 29 Mayıs 2015 günü silahlı saldırı ile katledilen Dr. Kamil Furtun, aramızdan ayrılışının birinci yılında TTB ve Samsun Tabip Odası, sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri tarafından düzenlenen etkinliklerle anılacak.
 
İlk olarak, 29 Mayıs 2016 Pazar günü saat 13.30’da Samsun Dr. Kamil Furtun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi önünde bir anma etkinliği gerçekleştirilecek.
 
Ardından Saat 15.00’de ise Samsun Çiftlik Caddesi üzerinde bir yürüyüş ve basın açıklaması yapılacak. Etkinliklere tabip odalarından da temsilciler katılacak.
 
30 Mayıs 2016 Pazartesi günü Türkiye'nin dört bir yanında tabip odaları, bölgelerindeki sağlık alanında örgütlü emek ve meslek örgütleriyle birlikte anma ve basın açıklamaları gerçekleştirecekler.
 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
 
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi