Türk Tabipleri Birliği ve Adli Tıp Uzmanları Derneği, Adli Tıp Kurumu'nda açığa almalar dolayısıyla ortaya çıkan hekim ihtiyacını karşılamak üzere 674 sayılı KHK kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere yapılan düzenlemeye ilişkin ortak açıklama yaptı. 

Söz konusu düzenleme kapsamında, ATK'ye uzmanlık eğitimi için alınacak hekimlere TUS'da klinik puan türünde 45 ve üzeri puan almanın yanı sıra bir de mülâkat kriteri getirildiğine dikkat çekilen açıklamada, Türkiye'de uzmanlık eğitimi için hekim alımında mülâkat kriterinin bulunmadığı vurgulandı. Açıklamada, boşalan kadroların mülâkat yöntemiyle doldurulmasının uygun ve adil olmadığı belirtildi. 

 

29.09.2016

BASIN AÇIKLAMASI 

Adli Tıp Kurumu'na uzmanlık eğitimi için hekim alımı mülâkatsız yapılmalıdır

Kamuoyunda Fethullah Terör Örgütü Soruşturması olarak bilinen soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu’nda açığa alınan meslektaşlarımızdan dolayı ortaya çıkan hekim ihtiyacını karşılamak üzere, 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, bir defaya mahsus düzenleme yapılmıştır. Bu kapsamda, Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak uzmanlık eğitimi için hekim alınacak olup bu hekimlerin;

•     Son üç yıl içinde yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarından (TUS) klinik puan türünde 45 ve üzeri puan almak ve

•    Adli Tıp Kurumu Başkanı ile Başkanın Kurum içinden belirleyeceği iki üyeden oluşacak Komisyon tarafından yapılacak mülâkatta başarılı olmak kriterlerini karşılamaları gerekmektedir.

Türkiye'de hekimlerin uzmanlık eğitimi için yerleşecekleri kurumlar TUS ile belirlenir ve mülâkat kriteri yoktur. Yerleştirmeler sonucunda boş kalan kontenjanlara, yine ek yerleştirmelerle atama yapılabilir ve bu sırada da mülâkat yapılmaz. Hal böyleyken, Adli Tıp Kurumu'nda, kadrolaşma iddiası nedeniyle açığa alınanlardan boşalan kadroların, pekâlâ başka bir kadrolaşmaya yol açabilecek mülâkat yöntemiyle doldurulması uygun ve adil değildir. Belirecek olan şüpheler, seçilecek komisyon üyelerinin kimliğinden ve niyetinden bağımsız olarak ortaya çıkacak,  komisyon üyelerini kriterleri belirsiz bir sorumluluğun altına sokacaktır. Yapılacak yerleştirmelerin, mülâkat yöntemi olmaksızın, sadece sınav notu esas alınarak yapılması gerekir.

Bu bağlamda; OHAL koşullarında, yürütmeyi durdurma başvurusu yapılamamakla birlikte, söz konusu yerleştirmelerin hukuksal açıdan sorunlara yol açacağı ve başvuruların yapılacağı da göz önünde bulundurularak;

•674 sayılı KHK’ye ilişkin yasal düzenleme yapılarak, söz konusu hekim ihtiyacının giderilmesine yönelik personel alımının mülâkatsız yapılması,

•Alışılmış olduğu üzere, puana göre yerleştirmelerin sonrasında güvenlik soruşturmalarının yapılarak atamaların tamamlanması,

• İlgili birimlerce konunun bu kapsamda yeniden gözden geçirilerek, süreçte oluşması muhtemel hukuksal itirazlar ve sonucunda kişilerin ve kurumların hak kaybına uğramaması için gerekli önlemlerin bu aşamada alınması konularını önemine binaen kamuoyu ile paylaşırız. 

                                           ADLİ TIP UZMANLARI DERNEĞİ                                                                                         TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ