İyi Parti Sağlık Politikaları Başkanlığı, sağlık alanındaki çözüm önerilerini içeren “İyileştirilmiş Sağlık Programı” hakkında 20 Eylül 2022 günü Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirdi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, Merkez Konseyi üyeleri Dr. Adalet Çıbık ve Dr. Alican Bahadır ile kol ve çalışma grubu temsilcilerinin katıldığı görüşmede İyi Parti heyetine Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı Dr. Murat Karaman başkanlık etti.

Türkiye’de sağlık politikası üzerine değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede, sağlık sistemindeki sorunların çözümüne ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. TTB Aile Hekimliği, İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği, Pratisyen Hekimler ve Halk Sağlığı kolları; özellikle koruyucu sağlık hizmetleri, basamaklandırılmış sağlık hizmeti, sağlık hakkı, sağlıkta ekip çalışmasının önemi, yeniden inşa sürecinde karar mekanizmalarında yer alma üzerine görüş ve önerilerini sundu. İyi Parti heyeti de hekimlerle ve TTB ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.