Çanakkale Devlet Hastanesi’nde görev yapan üroloji uzmanı Dr. Yusuf İlker Çömez’in hastası tarafından bıçaklı saldırıya uğraması protesto edildi. 5 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleşen olayın ardından Çanakkale Devlet Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde sağlık çalışanları iş bırakırken, Çanakkale Tabip Odası’nın öncülüğünde Devlet Hastanesi ve Kepez Araştırma Hastanesi önünde basın açıklamaları gerçekleştirildi. Açıklamalarda, sağlık alanındaki şiddet bir kez daha protesto edildi. Yaralanan Dr. Yusuf İlker Çömez’in yoğun bakımda bulunduğu belirtildi.

05.05.2016

BASINA VE KAMUOYUNA

Bugün bizim için çok can yakıcı bir olay yaşandı. Dr. Yusuf İlker Çömez bir hastası tarafından bıçaklı saldırıya uğradı ve şu anda yoğun bakımda.

Biz bu yaşanan olayın münferit ve psikolojisi bozuk bir insanın saldırısı olarak açıklanamayacağını düşünüyoruz. Son on yılda hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik sözlü ve eyleme dönük şiddet sağlık sisteminin büyük bir sorunu haline gelmiştir ve acil çözüm beklemektedir. Neden sadece son on yıldır psikolojisi bozuk şahıslar, özellikle hastanelerde ve sağlık çalışanlarına karşı tepkilerini gösterir hale gelmişlerdir?

Bunun sebebi Sağlıkta Dönüşüm Programı adı altında süslü bir paket halinde önümüze sürülmüş yeni sağlık sistemidir. Bu sağlık sisteminde hekimler ve sağlık çalışanları değersizleştirilmiş, emekleri hor görülmüş, ‘müşteri’ olarak görülmesi beklenen hastaya ‘doktor istediğini yapmıyorsa git hesap sor’ mantığıyla ‘Hasta Hakları’ birimleri oluşturulmuştur.

Hekimler günde en az 50-100 arası hasta bakmakta ve bu sistem, hekime ‘ne kadar hasta bakarsan o kadar para kazanırsın’ demektedir. Hastane yönetimleri ‘hiçbir hasta hastane kapısından dönmesin’ diyerek, doktorların hep daha çok hasta bakmalarını istemektedir. Her gün bu kadar çok insanı görerek, bu kadar şikâyeti dinleyerek ve bu kadar insanın taleplerini karşılamak zorunda kalarak nitelikli sağlık hizmeti sunmak mümkün değildir. Ve hekimlerden bunu istemek, görüntüyü kurtarmalarını istemektir. Yoksa bu şekilde nitelikli bir sağlık hizmeti sunulamayacağı aşikârdır.

Tüm hastalarımız bilsinler ki biz hekimler günde 25-35 hasta göreceğimiz koşulların bizim için yaratılması ve bu koşullarda hastalarımızı dinlemeyi, muayene etmeyi ve sorularını cevaplamayı talep ediyoruz. Hastalarımızın da bizimle birlikte, nitelikli sağlık hizmeti talep etmelerini istiyoruz.

Hastalar ve hastane çalışanları birbirine karşıt değildir. Hekimler ve sağlık çalışanları mutlu değilse hastalarımız da mutlu olamazlar. Bizler için iyi bir sağlık sistemi, hastalarımızı da mutlu edecektir.

ÇANAKKALE TABİP ODASI