Türkiye toplumcu hekim hareketinin öncülerinden olan, yaşamını halk sağlığı mücadelesine adayan, sağlık politikaları ile sağlık emekçilerinin hakları ve örgütlülükleri üzerine çalışmalar yapan; her daim eşitliği, özgürlüğü ve barışı savunan Türk Tabipleri Birliği (TTB) önceki dönem genel sekreterlerinden Dr. Ata Soyer aramızdan ayrılışının 11. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıldı.

Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda 19 Mart 2024 günü yapılan anma etkinliğine TTB Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut ile Ankara Tabip Odası yönetici ve aktivistleri katıldı. Etkinlikte mücadele ve çalışma arkadaşları kısa konuşmalarla Dr. Ata Soyer’i anarken, mezarı başına karanfiller bırakıldı.