Türk Tabipleri Birliği (TTB), hekimlikte yan dal uzmanlığı başta olmak üzere zorunlu hizmet kaldırılması ve yerine motive edici mekanizmaların oluşturulması için 10 Ocak 2024 günü Sağlık Bakanlığı’na bir yazı yazdı.

Yazının başında devlet hizmeti yükümlülüğünün, ülkenin bütün bölgelerine sağlık hizmetinin götürülmesini amaçlamakla birlikte; hekimlerin geleceklerini planlamasını engellediği, istemediği yer ve koşullarda çalışmayı dayattığı, hekimlerin en temel haklarına zarar verdiği ve toplumla ilişkilerini bozarak toplum sağlığını olumsuz etkilediği belirtildi.

Hekimlerin pratisyenlikte ve sonrasında hem uzmanlıkta hem de yan dal uzmanlığında olmak üzere üç kez zorunlu hizmet ile karşı karşıya kalması nedeniyle ana dallarına göre atama istediğine dikkat çekilen yazıda; bu durumun da yan dal uzmanlık kadrolarının boş kalmasına yol açtığı, istifa ve göç olgusunu tırmandırdığı kaydedildi. Yazıda Türk Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği’nin “Hekim ve İnsan Gücü” başlıklı raporuna atıfla önümüzdeki yıllarda çocuk hastalıkları yan dallarında hekim açığının kaçınılmaz olduğu kaydedildi.

Yan dal uzmanlığı için zorunlu hizmete giden hekimlerin altyapısı uygun olmayan hastanelere atandığı ve uzmanlık alanında tedavi olanağı sağlanamadığı da dile getirilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Mevcut sağlık sistemi ve sağlık altyapısı koşullarında zorunlu hizmetin sağlık hizmetlerine olumlu bir etkisi bulunmadığı açıkça görülmektedir. Önemli olan eşitsizliklerle mücadele edilmesi, koruyucu sağlık hizmetlerini temel alan bir kurguyla toplumun hastalanmasının önüne geçilmesi ve yan dal uzmanlığından başlanılarak zorunlu hizmetin kaldırılmasıdır. Sağlık hizmetlerinin dağılımındaki bozukluk, ancak diğer faktörlerin (teknoloji, sağlık çalışanlarının dağılımı, politik amaçlı atamaların terk edilmesi vb.) düzeltilmesi ile motive edici yaklaşımları içeren hekim dağılımı çalışmalarının birlikte yürütülmesi yoluyla giderilebilir. Bu şekilde, hekimlerin ve toplumun mutlu ve sağlıklı olacağı bir sağlık ortamı gelişebilecektir.

Bakanlığınız tarafından konunun gündeme alınarak; yan dal uzmanlığında mecburi hizmetin kaldırılması, ekonomik ve özlük hakların geliştirilmesi, yan dal uzmanlarının mekan, teknolojik donanım, çalışan yönünden uygun koşullar bulunan hastanelere atamalarının yapılacak şekilde atama programları düzenlenmesi işlemleri için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ederiz.”
 

Yazının tamamı için tıklayın.