1. Küresel Hava Kirliliği ve Sağlık Konferansı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 30 Ekim – 1 Kasım 2018 tarihlerinde Cenevre’deki DSÖ binasında gerçekleştirildi. Konferansa Türk Tabipleri Birliği adına Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala katıldı.

Konferans izlenimlerini TTB için raporlaştıran Prof. Dr. Kayıhan Pala, hava kirliliğine ilişkin DSÖ tarafından düzenlenen ilk konferans olması nedeniyle toplantının önem taşıdığına işaret ederken, hava kirliliğine karşı toplumsal mücadele yürütmenin zorunlu olduğuna dikkat çekti.

1.Küresel Hava Kirliliği ve Sağlık Konferansı’ndan İzlenimler