28 Ağustos 2018 tarihinde saat 19.10’da Eskişehir Devlet Hastanesi Acil Servis röntgen odasında H.G. isimli hastanın S.A. adlı kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmesi hastanelerin güvenlik açısından can çekiştiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Olayın ardından Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz ve Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Dr. Akif Aladağ Eskişehir Devlet Hastanesi’nde başhekim, hekimler ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Türk Tabipleri Birliği uzun süredir hastanelerde ve özellikle acil servislerde can güvenliğinin kalmadığını, acil olarak yetkililerin önlem almasını talep eden açıklamalar yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı'nı bu konuda sorumluluklarını yerine getirmeye ve birlikte çalışmaya davet etmektedir. Ancak çağrılarımız bugüne kadar yanıtsız kalmıştır.

Eskişehir Devlet Hastanesi’nde yaşanan cinayet kaygılarımızda ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha göstermiştir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi olarak TBMM’yi, Sağlık Bakanlığı’nı yeni cinayetleri engellemek, sağlık alanındaki şiddeti durdurmak; hekimlerin, sağlık çalışanlarının ve hastaların can güvenliğini sağlamak için acil olarak göreve davet ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi