Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, hastaların ilaca erişiminin kısıtlanmasının sağlıkta şiddete yol açan nedenler arasında yer aldığına dikkat çekerek, sağlıkta şiddetin önlenmesi için atılacak adımlardan birinin ilaca erişimi kısıtlayıcı uygulamalardan vazgeçilmesi olduğunu bildirdi. Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı’na da yazı gönderdi.

TTB’den yapılan açıklamada, sağlık ortamının en önde gelen sorunu olarak yakıcılığını gün geçtikçe artıran şiddet olaylarının önlenmesi için acil ve gerçekçi önlemler alınması gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.

Sağlıkta şiddetin pek çok nedeni arasında hastaların ilaca erişimlerinin kısıtlanmasının da bulunduğuna yer verilen açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın, hastaların ilaca erişimini zorlaştırarak onları hekimlere karşı kışkırtan uygulamayı gözden geçirmesi ve bazı ilaçların sadece belirli branş hekimlerince reçete edilebilmesi sınırlamasının kaldırması istendi.

Açıklamada, “Türk Tabipleri Birliği ve uzmanlık derneklerinin de görüşünü alarak, ilgili branş hekimlerince düzenlenmiş ilaç raporu bulunması kaydıyla, bu grup ilaçların uygun indikasyonlarda diğer uzman hekimler tarafından da reçete edilebilmesi için düzenleme yapılması sağlıkta şiddetin hiç olmazsa bu nedeninin ortadan kaldırılmasına yardımcı olacaktır” denildi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın imzasıyla, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe’ye gönderilen yazıda da, hastaların ilaca erişimini kısıtlayıcı uygulamalardan vazgeçilmesi istendi.

Basın açıklaması için tıklayınız.

Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazı için tıklayınız.