Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP); Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın haksız-hukuksuz biçimde 2,5 ay tutuklu kaldıktan sonra 11 Ocak 2023’te tahliye edilmesi sonrası 19 Ocak 2023 günü TTB’yi ziyaret etti.

TTB’nin ve demokratik kitle örgütlerinin hedef alınmasına dair önümüzdeki dönem yürütülecek mücadele hattı üzerine fikir alışverişinde bulunulan ziyarette baskılara karşı dayanışmanın önemine de dikkat çekildi.