Toplum ve Hekim Dergisi’nin yeni sayısı yayımlandı. İklim Krizi ve Sağlık dosyasının ikinci bölüm yazılarının yer aldığı sayıda bu dosya dışında dört yazı daha yer alıyor. İklim Krizi ve Sağlık kapsamında “İklim Değişikliğinin Fiziksel Bilim Temeli –II, İklim Değişikliği ve Enfeksiyonlar, İklim Politikalarında Yeni Dönem: Paris Anlaşması ve Hak Temelli Yaklaşım, İklim Krizi ve Türkiye’nin Enerji Politikaları” başlıklı yazılar yer alırken Sağlık Politikaları başlığında “2019 Yılında Dünya ve Türkiye’de Ekonominin Durumu, 21. Yüzyılın Üçüncü On Yılına Başlarken Türkiye’nin Sağlığı-2019 ve SGK’nin GSS Harcamalarının Kaynağı” başlıklı yazılar bulunuyor. Sayıda ayrıca Çoklu Damgalama Koşullarında Tıbbi Bir Durum Olarak HIV ile Yaşamak başlıklı bir araştırmayı da bulmak mümkün

Yazıların özetlerine ve abonelik bilgilerine Toplum ve Hekim web sayfasından ulaşılabiliyor (http://www.belgelik.dr.tr/toplumhekim/).