Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, emekli hekim aylıklarından “borç” kalemi altında yapılan kesintiler ile ilgili 22 Mayıs 2024 günü Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanı Ahmet Altıntaş ile bir görüşme yaptı.

Emekli hekim aylıklarında gerekçesi belirtilmeksizin ve önceden bildirilmeksizin kesintiler yapıldığını aktaran Dr. Vedat Bulut, emekli hekimler tarafından ulaştırılan bilgilerin ve bordro örneklerinin olduğu bir dosyayı sundu.

Ahmet Altıntaş ise kesintilerin 1 Ocak 2023 ve 1 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere emekli maaşlarının yanlış hesaplanmasından kaynaklandığını açıkladı. Emeklilik katsayılarındaki artışların toplusözleşmeler, 2024 yılı için ise 2023/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre belirlenen aylık ve taban aylık katsayılarındaki artışa göre yapıldığını belirten Altıntaş; katsayılarla birlikte ek ödemelerde 1 Ocak 2023 tarihinde %30, 1 Temmuz 2023 tarihinde ise %25 artış yapıldığını ancak ek ödemelere TÜFE oranında artış yapılması gerekirken sehven enflasyon farkı dahil aylık artış oranı kadar zam yapıldığını ifade etti. 7146 sayılı kanun ile 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nda yapılan değişikliği hatırlatan Altıntaş, bu ödemelerin TÜFE oranına göre (Ocak-Haziran 2023’te %15,4 ve Temmuz-Aralık 2023’te %19,77) belirlenmesi gerekliliğinden söz etti. Altıntaş, yapılan bu fazla ödemelerin emekli maaşlarının dörtte birini geçmeyecek şekilde kesildiğini, emeklilere bu kesintilerle ilgili bilgilendirmenin önümüzdeki günlerde yapılacağını dile getirdi.

Dr. Vedat Bulut ise emekli hekimlere bir bilgilendirme yapılmadan borç adı altında kesinti yapılmasının uygun bir yöntem olmadığını vurguladı.