Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na 4 Mart 2021 tarihinde gönderilen yazıda “Yaşanmakta olan olağanüstü durum ve bu dönemde sağlık hizmetlerinin temel odak noktasının halkın sağlığının korunması olması gözetilerek, sağlık hizmeti sunan veri sorumlularının VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünden 6698 sayılı Yasa’nın 16/2. maddesi uyarınca istisna tutulmaları; bu talebimizin kabul edilmemesi halinde ise kayıt ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilebileceği tarihin 31.12.2021’e kadar uzatılması” talep edilmişti.

Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 11 Mart 2021 tarihinde verilen kararla Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi için belirlenen süre 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Kurul tarafından alına karar, sağlık hizmetlerinde faaliyet gösteren veri sorumlularının COVID-19 ile yoğun bir mücadele içinde oldukları bu dönemde başka bir sürece odaklanmalarının önüne geçmesi bakımından olumlu olmuştur.

Öte yandan TTB’nin yine 4 Mart 2021 tarihli başvurusunda belirttiği, sağlık hizmeti sunan veri sorumlularının VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünden istisna tutulmaları talebinin kurul tarafından olumlu yönde değerlendirilmesine ilişkin beklentimiz sürmektedir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

 

TTB’nin başvurusu için tıklayın.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararı için tıklayın.

VERBİS hakkında soru ve yanıtlar için tıklayın.