Mesleklerini ellerinden alan, hayatlarını çalan yasa teklifinin görüşülmesi sırasında TBMM önünde talep ve görüşlerini dile getirmek isterken gözaltına alınan Dr. Mihriban Yıldırım ve Dr. Onur Erden serbest bırakıldı.

Yıldırım ve Erden’in gözaltına alınması tepkiyle karşılanmış, TTB Merkez Konseyi’nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, hekimlerin taleplerini dile getirmelerinin demokratik bir hak olduğu vurgulanarak, Yıldırım ve Erden’in bir an önce serbest bırakılması istenmişti.

 

13.11.2018

BASIN AÇIKLAMASI

Dr. Mihriban YILDIRIM ve Dr. Onur ERDEN Derhal Serbest Bırakılsın!

TBMM’de doktorluklarını ellerinden alan, hayatlarını çalan bir yasa tartışılırken TBMM önünde görüşlerini ve isteklerini kamuoyuna açıklamaları demokratik bir haktır!

Her ne kadar kamuoyuna “Sağlıkta Şiddet Yasası” olarak sunulmaya çalışılsa da, AKP milletvekillerince “Torba Yasa” olarak TBMM’ye sunulmuş olan “sağlık yasa tasarısının” Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere hiçbir sağlık meslek odası, sağlık sendikası ya da demokratik kurumla önceden paylaşılmadığı, TBMM’de bulunan siyasi partilerden görüş ve öneri alınmadığı ortadadır.

Söz konusu tasarının 5. maddesinde yer alan ve altı yıllık tıp eğitimi sonunda almaya hak kazanılan diplomaların fiili olarak iptal edilmesine, doktorluk yapmanın neredeyse yasaklanmasına neden olacak keyfi, hukuksuz ve vicdansız maddeler içeren yasa tasarısı bütün itirazlara ve önerilere rağmen bugün TBMM’den geçirilmeye çalışılıyor.

Bu ortamda kendi meslekleri ve geleceklerine sahip çıkmanın yanı sıra, bu durumda bırakılan binlerce ve bundan sonra da mesleklerini icra etmeleri engellenebilecek belki onbinlerce hekimin sesi olmak için TBMM önünde görüşlerini demokratik bir zeminde açıklayan meslektaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.

Dr. Mihriban Yıldırım ve Dr. Onur Erden hiçbir suçlama, yargılama, hâkim kararı olmadan, kendinden menkul birilerin keyfi inisiyatifi ile “KHK listelerine” adı yazılmış iki genç hekimdir. KHK listelerine yazılanların yanı sıra “Güvenlik Soruşturması olumsuz” denilen yüzlerce hekimin de sesi olmuşlardır.

Genç Hekimlerin öncelikle serbest bırakılarak bu demokratik tepkisine saygı gösterilmesini, taleplerinin dikkate alınmasını ve onlarla birlikte bu ülkede hekimlik yapmak için and içmiş binlerce hekimin mağduriyetinin giderilmesini bekliyoruz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi