2014-2016 dönemi Mardin Tabip Odası Başkanı Dr. Kamiran Yıldırım’ın, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla yargılandığı dava beraatle sonuçlandı.

Davanın 17 Mayıs’ta Mardin’de gerçekleştirilen duruşmasında, mahkeme sanıklar Hamdullah Yıldırım, Aslıhan Sezer, Kamiran Yıldırım, Ahmet Çelik, Deniz Araç, Mehmet Nezir Akaalp, Hacı Özmez, Mustafa Üstündüğ Benli, Mehmet Dinç'in ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

Kararda,  “Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçunu işlediklerinin sabit olmadığı anlaşıldığından müsnet suçtan CMK'nın 223/2-e madde ve fıkrası gereğince ayrı ayrı beraatlerine karar verilmiştir" denildi.