Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı’ndan sağlık çalışanlarının Koronavirüs’e karşı koruyucu önlemlerin artırılmasını istedi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın imzasıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya gönderilen yazıda, COVID-19 pandemisinin Türkiye’de de etkisini giderek artan şekilde gösterdiğine dikkat çekilerek, toplumsal yaşamda ve iş yaşamında yapılan düzenlemelerin hekim ve sağlık çalışanlarını da gözetecek şekilde, sağlık alanında da uygulanması istedi.

Yazıda, sağlık çalışanları için yapılması gerekenler şöyle sıralandı:

  • Sağlık çalışanları hastalığın bulaşması açısından en önemli risk grubunu oluşturmaktadır. Hastalığın tedavisi için spesifik bir tedavi bulunmamakla beraber kullanılması önerilen bazı ilaçların fetüse olası etkileri bunların gebelerde kullanımını sınırlandırmaktadır.  Bu nedenle gebe sağlık çalışanları idari izinli sayılmalıdır.
  • Okulların kapalı olduğu dönemde ilk ve orta öğrenimde çocukları olan hekim ve sağlık çalışanlarının, çocuklarının izolasyon, bakım ve eğitim koşullarının sağlanması için izinli olmasını sağlayacak düzenlemeler ivedilikle yapılmalıdır.
  • Olası bir enfeksiyon durumunda 60 yaş üzerindeki sağlık çalışanlarının fatalite riski görece yüksek olduğundan çalışma koşullarının yeniden düzenlenmesi ve talepleri halinde idari izinli sayılmalıdır.
  • Onkoloji hastası olan ve organ nakli yapılmış hekim ve sağlık çalışanları idari izinli sayılmalıdır.

Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazı için tıklayınız.