25 Mayıs 2021 tarihinde, yine bir şafak vaktinde Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eş Genel Başkanı Selma Atabey, önceki dönem Eş Genel Başkanı Gönül Erden, eski Genel Başkan Bedriye Yorgun, eski MYK üyeleri Fikret Çalağan, Belkıs Yurtsever ile Ankara SES Şube önceki dönem Eş Başkanı Rona Temelli ve Ankara Şube Yöneticileri Erdal Turan ve Ramazan Taş gözaltına alınmıştır.

Siyasi iktidar her sıkıştığında yaptığı gibi yine emek ve demokrasi güçlerini hedef alarak gündemi saptırmaya, hakikati bükmeye çalışmaktadır. Toplumun ve sağlık emekçilerinin sağlık hakları için yürütülen mücadelesinin öncülerini hedef alarak yapay gündemler oluşturmaya çalışanlar, halkın sağlığını ve yaşamını pandemiye feda etmişlerdir. Bugüne kadar resmi rakamlara göre COVID-19 nedeniyle 50 bine yakın yurttaş yaşamını kaybetmiş, milyonlarca yurttaşımız hasta olmuştur. Gerçek ölüm rakamlarınınsa açıklanan rakamların üzerinde olduğu açıktır. COVID-19 pandemisi nedeniyle en az 434 sağlık emekçisi yaşamını yitirdi, 140 bin sağlık emekçisi enfekte oldu.

Pandemiyle mücadele etmek için hastaları yeterince tarayamayan, onları kamu binalarında izole edemeyenler, çareyi hakikati korkusuzca dile getiren sağlık emekçilerinin önderlerini izole etmekte görmektedir. Şehir hastanelerinden, sağlık ihalelerine her alanda yolsuzlukları teşhir eden meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri ve sendikaları susturmaya çalışarak, suçlarının üzerini örteceklerini sananlar gaflet içerisindedirler.

Savcılıklar tarafından ifade için çağrılmaları halinde adli makamlara gidebilecek özgür insanların, özgürlüklerini kısıtlayıcı bu tür gözaltılar Anayasa, hukuk ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin açık ihlalidir. Suçsuz olanlar yargılanmaktan da korkmamaktadır, ancak asıl amaç algı yönetimiyle toplumda sağlık emek ve örgütlerini kriminalize etmek, böylece iktidar ve iktidara yakın bir avuç zenginin daha çok zenginleşmesinin önündeki engelleri kaldırmaktır. SES Eş Başkanı Selma Atabey daha bir gün önce Rize İkizdere İşkencederesi Vadisi’nde doğa talanına karşı gözlemlerde bulunmak için bu bölgedeydi. SES yöneticileri her zaman halkın sağlığının savunucuları olmuştur ve demokrasi, barış ve emeğin mücadelesini barışçıl yollarla sürdürmüştür.

Sağlık emek ve meslek örgütleri olarak sağlık emekçilerine dönük saldırılara karşı dayanışma ve mücadeleyi dün olduğu gibi bugün de sürdürme kararlılığındayız. Buradan organize suç örgütleriyle kirli ilişkileri her gün ortaya çıkan muktedirlere sesleniyoruz.

SES’imize dokunma. Gözaltına alınan sağlık emekçilerini serbest bırak.

Türk Tabipleri Birliği

Türk Dişhekimleri Birliği

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği