Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, özellikle ihraç edilen veya güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandığı için ataması yapılmayan hekimlerin çalışma hakkını gasp eden 5. maddeye yönelik yoğun itirazlara ve tepkilere karşın, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda bu sabaha karşı kabul edildi.

Yasa teklifiyle ilgili gelişmeleri yakından izleyen Dünya Tabipler Birliği (DTB) ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME), konuyla ilgili olarak 7 Kasım 2018 tarihinde TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve siyasi partilerin Grup Başkanvekillerine mektup gönderdi. CPME’den Avrupa Delegasyonu’na ayrıca gönderilen mektupta da teklifin geri çekilmesi için Türkiye’deki meslektaşlarıyla iletişim kurmaları istendi. DTB ve CPME’nin mektuplarında 5. madde ile ilgili düzenleme “tehlikeli ve sorumsuzca” olarak nitelenerek, acilen geri çekilmesi istendi. 

Dünyada milyonlarca hekimi temsil eden uluslararası hekim örgütleri olarak, yasa teklifinin DTB ve CPME’yi pek çok açıdan ciddi endişeye sevk ettiğine yer verilen mektuplarda, söz konusu teklifin, hekimleri mesleklerini icra etmekten alıkoyarak çalışma hakkını ihlal etmekle kalmadığı, bunun sonucunda milyonlarca insanın sağlık hizmetine erişimine de sınır getirdiği uyarısında bulunuldu.   

Türkiye’nin uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüklerinin de anımsatıldığı mektuplarda, “Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin 12. maddesinin “herkesin mümkün olan en yüksek fiziksel ve zihinsel sağlık standardına erişme hakkını” güvence altına aldığı vurgulanarak, “Taahhütlerinize sadık kalacağınıza ve uluslararası yükümlülüklerinize saygılı olacağınıza güveniyoruz” denildi.

DTB ve CPME’nin, tıp mesleğine ve sağlık hizmetleri sunumuna tehdit oluşturan uygulamaları üzüntüyle karşıladığına yer verilen mektuplarda, şu ifadelere yer verildi:

“Tıp mesleği, tıbbi tarafsızlık dâhil olmak üzere açık ve kabul edilmiş etik ilkeleri rehber alır; uygulamalarda ‘bilinç ve vicdanla, saygınlıkla ve örnek tıbbi uygulamalar doğrultusunda hareket eder’ (WMA Cenevre Bildirgesi) ve meslek mensupları ihtiyacı olanlara gerekli bakımı sağlama görevlerini böyle yerine getirir. Tasarı ise tıp mesleğine sınırlama getirerek kaygı verici ölçüde ters yönde gitmektedir. Yasa tasarısını tehlikeli ve sorumsuzca olarak değerlendiriyoruz. Size, tasarının hemen geri çekilmesi için gerekli tüm adımları atmaya çağırıyoruz.”

CPME’den Avrupa Delegasyonu’na ayrıca gönderilen mektupta da, yasa teklifinin geri çekilmesi talebiyle Türkiye’deki meslektaşlarıyla iletişim kurmaları çağrısında bulunuldu.

DTB'den TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a gönderilen mektup (orijinali)

(Türkçesi)

DTB'den siyasi partilerin grup başkanvekillerine gönderilen mektup (orijinali)

(Türkçesi) 

CPME'den TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a gönderilen mektup

CPME'den Avrupa Delegasyonu'na gönderilen mektup