Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) hazırladığı Sağlıkta Şiddet Yasası’nın çıkarılması talebiyle TBMM’de bir dizi görüşme yapmak ve Sağlıkta Şiddete Karşı Kararlılık Deklarasyonu’nu açıklamak üzere Ankara’ya gelen tabip odası başkanları, 10 Ekim’den bu yana yürütülmekte olan Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Programı’nı değerlendirmek ve sağlıkta şiddetle mücadeleyi büyütebilme konusunda yapılacakları görüşmek üzere bir toplantı gerçekleştirdi.

17 Ekim 2018 günü TTB’de gerçekleştirilen toplantının kolaylaştırıcılığını TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ile TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz üstlendi.

Toplantıda, Dr. Fikret Hacıosman’ın 2 Ekim günü bir hastası tarafından öldürülmesinin ardından TTB’nin çağrısıyla başlatılan tüm Türkiye çapında başlatılan eylem programının, genel olarak hekimler ve sağlık çalışanları arasında olumlu karşılandığı, vatandaşların sağlıkta şiddete karşı farkındalıklarının artmasına da katkı sağladığı ifade edildi.

Her tabip odasının, kendi ilinin özgün koşullarına göre çeşitlendirdiği ve zenginleştirdiği Nöbet Eylemleri’nin, TTB eylemlilik tarihinin önemli bir parçasını oluşturduğu, içinde bulunduğumuz dönem açısından da eylemlerin kritik bir önemi olduğu vurgulandı.

Sağlıkta şiddete karşı eylem ve etkinliklerin, ilk aşamada Sağlıkta Şiddet Yasası çıkarılıncaya, sonrasında da sağlıkta alanında şiddet ortadan kaldırılıncaya kadar sürdürülmesi konusunda ortaklaşıldı.