Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yazı göndererek, COVID-19 pandemisi sürecinde, yaşamsal çalışma alanlarında çalışma koşulları ve çalışma süreleriyle ilgili düzenlemelerin zaman geçirilmeden hayata geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın imzasıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a gönderilen yazıda, salgın sürecinde fabrikalarda, işletmelerde işyeri hekimliği yapan hekimlerin çok zor şartlar altında ve her an COVID-19 hastalığına yakalanma riskiyle çalıştıklarına dikkat çekilerek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bir an önce Sağlık Bakanlığı ile bu sorunları çözmesi gerektiği ve işyeri hekimlerinin kişisel koruyucu malzemelerinin sağlanmasının Çalışma Bakanlığı’nın sorumluluğunda olduğu hatırlatıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a gönderilen yazı için tıklayınız.