Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul Tabip Odası (İTO) ve TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) tarafından düzenlenen “Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım İhlalleri – Sınırlar Sempozyumu”, 17 Kasım 2019 Pazar günü İTO’da, 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Sempozyum programı için tıklayınız.