29 Mayıs 2015 tarihinde Samsun'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Dr. Kamil Furtun, aramızdan ayrılışının ikinci yılında, Samsun’da çeşitli etkinliklerle anıldı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Samsun Tabip Odası (STO) tarafından düzenlenen anma programı, 29 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 12.00’de Furtun’un Samsun Asri Mezarlığı’ndaki mezarı başında düzenlenen etkinlikle başladı.

Anma etkinliği kapsamında saat 13.00’de, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve STO Başkanı Dr. Murat Erkan’ın katılımıyla basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasında konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sağlık alanındaki en önemli sorunlardan biri haline geldiğini söyledi. Bu sorunun altında yatan ana nedenlerin uzunca süredir tartışıldığını belirten Tükel, uygulanan sağlık politikalarının, sağlık çalışanlarının değersizleştirilmesi ve hedef gösterilmesinın şiddetin altında yatan önemli sebepler olarak tespit edilmekte olduğunu kaydetti. Tükel, Dr. Kamil Furtun’un öldürülmesinde, bu etkenlere bir de ciddi ihmal eklendiğini ve bu ihmalin Furtun’u ne yazık ki ölüme götürdüğünü söyledi.

Sağlıkta ticarileşmenin sonucu

Henüz birkaç gün önce  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen’in de görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini hatırlatan Tükel, medikal firma sahibi olduğu belirtilen bir kişinin, medikal malzeme satışından alacağına ilişkin olarak yaptıkları tartışma sonucu Berilgen'i öldürdüğünün basına yansıdığına dikkat çekti. Tükel, Berilgen'in öldürülmesinin sağlık alanının ticarileşmesinin sağlık alanındaki şiddete yansımasıyla ilgili çok somut ve dikkat edilmesi gereken unsurlar içerdiğini vurguladı. 

TTB çalışmaları

Tükel, sağlıkta şiddet sorununun sadece yasal yaptırımlarla çözülmesi mümkün olmasa da, önleyicilik ve koruyuculuk işlevinin sağlanması amacıyla, TTB olarak Türk Ceza Kanunu’na bir madde eklenmesi ile ilgili bir öneri geliştirdiklerini, 14 Mart haftası boyunca “Sağlıkta Şiddet Sona Ersin”,  “Çalışırken ölmek de, öldürülmek de istemiyoruz!” taleplerini dile getirdiklerini ve tüm bu talepleri TBMM’de yaptığımız bir basın açıklaması ile duyurduklarını aktardı.

Dr. Aynur Dağdemir unutulmadı

Sağlık alanında şiddetin önlenmesi için, sağlık alanının ticarileştiren, sağlık çalışanlarını iş güvencesinden yoksun, güvenliksiz ortamlarda, performansa dayalı, gece gündüz demeden çalıştırıp her türlü şiddete maruz bırakan politikalardan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Tükel, konuşmasını Samsun'da özel bir hastanede görev yaparken, 19 Kasım 2015 tarihinde, hastanede birlikte çalıştığı kadın sağlık çalışanına eski eşi tarafından yöneltilen şiddeti önlemeye çalışırken uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Aynur Dağdemir’i de anarak bitirdi.

İhmali olanlar hâlâ görevde

Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan da, Dr. Kamil Furtun’un öldürülmesinin üzerinden iki yıl geçmesine karşın, ihmaller zincirini gösteren bunca bilgi, belge ve şahit varken, olayda ihmali ve sorumluluğu bulunanların nasıl olup da halen aynı görevlerinde çalışmaya devam edebildiklerini sordu.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı ile görüşme

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve STO Başkanı Dr. Murat Erkan, saat 15.00’de de Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz ile Dr. Kamil Furtun’un öldürülmesinde ihmali olan hastane yöneticilerinin soruşturmasına ilişkin bir görüşme gerçekleştirdiler.

Anma etkinlikleri, Dr. Kamil Furtun'un yaşamından kesitlerin sunulduğu video gösterisi ve yakın arkadaşlarının anılarını paylaştığı toplantının ardından sona erdi.  

Prof. Dr. Raşit Tükel’in konuşmasının tam metni için…

Dr. Murat Erkan’ın konuşmasının tam metni için…