TTB Merkez Konseyi ve TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK), uzmanlık derneklerine, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında dernek faaliyetlerinin nasıl işleyeceğine ilişkin yazı gönderdi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve TTB UDEK Başkanı Prof. Dr. Tunçalp Demir imzasıyla, TTB UDEK bünyesinde bulunan uzmanlık derneklerine gönderilen yazıda, uzmanlık dernekleri tarafından TTB’ye yöneltilen, “OHAL kapsamında kamu görevinden çıkarılan, açığa alınan, gözaltına alınan ya da tutuklanan üye ve yöneticileri bulunan derneklerde faaliyetlere nasıl devam edileceği” sorusuna açıklık getirildi.

Buna göre;

-          Tutuklu Yönetim Kurulu üyesi bulunan derneklerde, tutuklanan kişi sayısı dernek Yönetim Kurulunun karar almasını engellemeyecek sayıda ise, organın yeter çoğunlukla toplanmaya devam etmesi, yedek üyelerin organda görevlendirilmesinin sağlanması,

-          Yedek üye görevlendirilmesinin dahi kurulun yeter çoğunluğunu sağlamaya yetmemesi, karar almanın olası olmaması durumunda, seçimli olağanüstü genel kurula gidilmesi,

önerildi.

Yazıda ayrıca, idari tedbir olarak görevden uzaklaştırılan ya da kamu görevinden çıkarılan üyelerin, dernek faaliyetlerine katılma hakkının dernek tarafından sınırlandırılmasını gerektiren bir KHK düzenlemesi bulunmadığı ve bu durumdaki kişiler için bilimsel kongrelerde, kendi çalışma alanları ile ilgili bilimsel bilgi aktarmaları ve sunum yapmaları önünde bir engel olmadığı vurgulandı.

TTB’den uzmanlık derneklerine gönderilen yazı için tıklayınız.