İşyeri hekimliği alanının duayenlerinden, 1984-1992 dönemi TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi, yazar ve araştırmacı Dr. Engin Tonguç 29 Aralık 2016 tarihinde yaşamını yitirdi. Tonguç’un cenazesi 31 Aralık Cumartesi günü Soma Çarşı Camii'nde kılınacak ikindi namazından sonra Soma Belediye Mezarlığı'nda eşinin yanında toprağa verilecek.

Dr. Engin Tonguç kimdir?

Dr. Engin Tonguç 1951’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1953-1958’de Almanya’da Hamburg Tıp Fakültesi’nde iç hastalıkları uzmanlık öğrenimi gördü. Türkiye’ye döndükten sonra 1964’e kadar işyeri hekimlikleri yaptı. 1964’de SSK Ankara Ulus Hastanesi’nde iç hastalıkları uzmanı olarak çalışmaya başladı. 1972’de İSGÜM ile SSK arasında başlatılan “SSK Sağlık Hizmetlerinin İş Hekimliği Katkısı ile Geliştirilmesi” projesinde proje koordinatörü olarak görev aldı.

1973’de iş hekimliği ve meslek hastalıkları konularında incelemeler yapmak için dört aylığına Almanya, Finlandiya ve İtalya’ya gönderildi. Ankara’da kurulması için uğraş verdiği Meslek Hastalıkları Hastanesi’nin Başhekimliğine 1977’de atandı. 1978-1980’de yaptığı SSK Genel Müdür Yardımcılığı görevi sırasında iş hekimliğinin geliştirilmesi, Meslek Hastalıkları Hastanelerinin açılması, tam gün yasasının çıkartılması, SSK’ya ilaç fabrikası alınması, SSK’da özel dal kliniklerinin kurulması, SSK eğitim hastanelerinin çoğaltılması, için çalıştı. 1980’de isteği ile emekli oldu.

1984’de İş ve Meslek Hastalıkları yan dal uzmanlık belgesi verildi. 1988-1993 arasında Türk Tabipleri Birliği’nin işyeri hekimleri için düzenlediği sertifika kurslarında öğretici olarak çalıştı. Ayrıca Birliğin Yüksek Onur Kurulu üyeliğini yaptı (1984-1992).

SSK kongrelerindeki tebliğler ve tıbbi yazıların dışında “İş Hekimliği Yönünden El Fonksiyonunu Bozan İç Hastalıkları (1971)”, “Meslek Hastalıkları Kılavuzu” (1992) başlıklı derleme kitapları vardır.

Dış ülkelerdeki incelemeleri “Finlandiya, Almanya ve İtalya’daki İncelemelerin Raporları ve İş Sağlığı Geliştirme Tasarısı” başlığı ile yayınlanmıştır (1972).

Mesleki uğraşları dışında eğitim ve köy enstitüleri konularında da yoğun çalışmalar yapan Dr. Tonguç’un bu alanda da birçok yazısı ve kitapları ve konuşmaları vardır. “Bir Eğitim Devrimcisi-İsmail Hakkı Tonguç (1997), Umut Yolu (1998), Bir Tutam Umut İçin (1999) kitapları önemli dönem hatıralarını içermektedir.

Soma’da sade bir hayat yaşamakta olan ve vaktinin önemli bir kısmını eşinin vasiyeti üzerine kurduğu öğrenci yurdu ve 2011 yılında babası İsmail Hakkı Tonguç’un kültürel kalıtını kurumsallaştırmak adına kurduğu İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfını çalışmalarıyla geçiren Engin Tonguç halen bu vakfın kurucu Başkanlığını yürütmekteydi.

Dr. Engin Tonguç 88 yaşında idi.