Dünden beri Artvin’de insanlar ve diğer canlılar gözyaşartıcı gaza boğuluyor. Artvinliler bu şiddete şimdiki ve gelecekteki nesillerin yaşam hakkını, yaşam alanlarını savunmak için mücadele etmeleri nedeniyle maruz bırakılıyor.

 

 

17 Şubat 2016

BASIN AÇIKLAMASI

Artvin Halkının Sağlığına, Yaşamına, Yaşam Alanlarına Saldırının Derhal Durdurulmasını Talep Ediyoruz

Dünden beri Artvin’de insanlar ve diğer canlılar gözyaşartıcı gaza boğuluyor. Artvinliler bu şiddete şimdiki ve gelecekteki nesillerin yaşam hakkını, yaşam alanlarını savunmak için mücadele etmeleri nedeniyle maruz bırakılıyor.

Biz hekimler artık çok iyi biliyoruz ki biber gazı insanları, canlıları hasta ediyor, öldürüyor, canlarına sağlıklarına zarar veriyor. Tıpkı bozulan ve kirlenen çevrenin hasta ettiği, öldürdüğü gibi.

Artvin halkı 25 yılı aşkın süredir,  suyunun, havasının kaynağı, yağmurda, karda çevre felaketlerinin önleyicisi Cerattepesini korumak için barışçıl bir biçimde demokratik hak arama mücadelesini sürdürüyor.

Sermaye yöre halkına ve hukuka rağmen Cerattepe’ye el koyma isteğinden vazgeçmiyor. Oysa daha 2013 yılında Artvin Cerattepe’de açılması planlanan "Cerrattepe Bakır Madeni" projesi için Rize İdare Mahkemesi dedi ki;

  • Planlanan bu maden faaliyetinin hayata geçirilmesi Artvin ilini yöre sakinleri açısından yaşam alanı olmaktan çıkarır.
  • Bu maden projesi ile etkisi altında bulunan yaşam alanları ve koruma altındaki alanlar bir arada olamaz”

Yani Rize İdare Mahkemesi “Ya madeni ya da Artvin halkını tercih edin” dedi.

Bu karar yok sayılarak hukuksuz biçimde bir kez daha çevre etki değerlendirme (ÇED) olumlu işlemi tesis edilerek yaşam alanları madencilerin çıkarlarına feda edilmek isteniyor. Bu hukuksuz işleme karşı açılan dava halen daha devam etmektedir.

Uzun bir süreden beri çadır nöbeti tutarak yaşam alanlarına sahip çıkan, şiddete başvurmaksızın demokratik haklarını kullanan Artvin halkına, orada yaşayan canlılara yoğun biber gazı ile yapılan müdahale, kullanılan şiddet yaşam ve sağlık hakkının ölçüsüz bir biçimde ihlal etmektedir.

Artvinliler’in yaşam alanlarını savunmaları en temel haklarıdır. Halkın ve gelecek nesillerin yaşam ve sağlıklarının korunması mücadelesini etkisizleştirmek için ülkenin pek çok noktasından getirilen çevik kuvvetlerle takviye edilen güvenlik güçlerinin şiddetine son verilmesi, Artvin halkına rağmen yaşam alanlarını yok edecek madencilik projesinden vazgeçilmesi çağrısında bulunuyoruz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

 

Fotoğraf: DHA