Türk Tabipleri Birliği’nin de bileşenlerinden biri olduğu Temiz Hava Hakkı Platformu, 20 Ekim’de Musul’un güneyinde bir fabrikanın bütün sülfür stoklarını yakılmasından kaynaklı sülfürdioksit kirliliği ile ilgili basın açıklaması yaptı.

28 Ekim 2016 tarihinde yapılan açıklamada, zehirli gaz bulutlarının hızla Türkiye’ye doğru ilerlediği belirtilerek, “Hafif olduğu için rüzgârla beraber çok hızlı yayılan SO2 yağmurla tepkimeye girerek sülfirik asit oluşturabilir ve bu asidik yağmur güneydoğu bölgesine yağabilir” uyarısında bulunuldu.

Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından yapılan hava kirliliği ölçümlerinin bakanlığın sitesi olan havaizleme.gov.tr üzerinde “teknik bir arıza” nedeniyle verilemediğine dikkat çekilen açıklamada, bu denli önemli sağlık riskinin bulunduğu bir dönemde kamuoyunun bilgilendirilmesi, gereken sağlık önlemlerinin alınması açısından sitenin ve anlık ölçümlerin acilen çalışır hale getirilerek kamuoyu ile paylaşılması gerektiği vurgulandı.

Temiz Hava Hakkı Platformu’nun basın açıklaması için tıklayınız.

Türk Toraks Derneği’nin Hekim Bilgi Notu için tıklayınız.