TTB Tıp Öğrencileri Kolu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaşama geçirilen KHK'lerle ilgili açıklama yaptı.

 

 

KHK’LER İLE YAPILAN CADI AVINA KARŞI: YA HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZ

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan işten çıkarmalar keyfi, tamamen hukuksuz bir hal almış ve cadı avına dönüştürülmüştür. 

Demokratik hakların askıya alındığı; geçerli hiçbir suçlama olmasına gerek dahi görülmeden insanların ihraç edildiği, haklarında soruşturmalar açıldığı, tutuklandığı bir döneme girilmiştir. KHK’ler sağlık çalışanları için bir uzaklaştırma aracı haline getirilmiş ve etnisitesi, görüşleri, inançları nedeniyle sağlık çalışanları da dahil olmak üzere tüm toplum hedef haline getirilmiştir.

Gerek henüz zorunlu hizmetlerini yapan genç hekim arkadaşlarımız, gerek nöbeti başında bu haberi alan meslektaşlarımız, gerek özgür üniversiteler için emek veren akademisyenlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız bu güne kadar daha özgür, daha eşit, tam anlamıyla sağlıklı, demokratik bir toplum ideali için emek vermişlerdir. Kendisine herhangi bir konuda itiraz edebilecek, yapılan uygulamaları denetleyip eleştirebilecek her tür varlığa düşman, düşünceye ve emeğe savaş açmış bir zihniyete karşı; iyi hekimlik yapan, toplumsal sağlık için çalışan, emek veren tüm sağlık emekçilerinin yanında olduğumuzu belirtiyor direnişlerini destekliyoruz.

Bu cadı avı tek tek bireylere yönelik değildir; eğitim hakkı, haberleşme hakkı, sağlık hakkı gibi tüm demokratik hakları ellerinden alınan, her gün her alanda baskı ve şiddete maruz bırakılan tüm topluma yöneliktir. KHK’ler ile tırmandırılan anti-demokratik uygulamalara karşı mücadele hepimizindir, gasp edilen haklarımızı geri alana kadar bu mücadeleyi büyüterek devam ettireceğiz.

TTB TIP ÖĞRENCİLERİ KOLU