Türk Tabipleri Birliği yayınlarından Toplum ve Hekim Dergisi’nin yeni sayısı yayımlandı. Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu ve Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın dosya editörlüğünü üstlendiği yeni sayıda “Alma-Ata’dan Astana’ya Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri” başlıklı dosyanın birinci bölümü yer aldı.

Dosya kapsamındaki 8 yazıda temel sağlık hizmetleri kavramının gelişimi sürecinin politik dinamikleri, dönemin sağlık sisteminin özellikleri ve 80’li yıllarla birlikte sağlık sistemleri ile birinci basamak sağlık hizmetlerindeki değişim ele alındı.

1978’de yayın hayatına başlayan Toplum ve Hekim, geçen aylarda pandemi sürecinde yenilenen internet sayfası ile 42 yıllık makale arşivini de erişime açmıştı. Bu süre içerisinde yayımlanan tüm sayı ve makalelere de web sayfasından tam metin ulaşılabiliyor.

Toplum ve Hekim internet sayfasına http://www.belgelik.dr.tr/toplumhekim/ adresinden erişilebiliyor. Sayfada abonelik bilgilerine de ulaşmak mümkün.