672 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden ihraç edilen Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı asistanı Dr. Mihriban Yıldırım'ın Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın ilk duruşması 10 Nisan 2017 Pazartesi günü gerçekleştirildi. Duruşma sonucunda Yıldırım hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı ve dava 25 Eylül 2017 tarihine ertelendi.

Duruşma öncesi Trabzon Adliyesi önünde Dr. Mihriban Yıldırım’a destek amacıyla bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasına TTB Merkez Konseyi ve TTB Asistan Hekim Komisyonu üyeleri, KESK Trabzon Şubeler Platformu ile SES temsilcileri ve CHP yöneticileri de destek verdi.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Bülent Nazım Yılmaz burada yaptığı konuşmada, davanın bir an önce sonuçlanmasını ve Dr. Mihriban Yıldırım’ın Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’ndaki asistanlık görevine dönmesini istediklerini vurguladı.

TTB Merkez Konseyi olarak, adil yargılanma hakkının önemine sürekli dikkat çektiklerini belirten Yılmaz, haksızlıklara ve hukuksuzluklara boyun eğmeyeceklerini kaydetti. Yılmaz, OHAL’in kalkmasını ve KHK’lerin iptal edilmesini istedi.