Türk Tabipleri Birliği
Füsun Sayek Raporları / Kitapları: 2013

 

Türk Tabipleri Birliği Füsun Sayek 2013 Raporu:
"Suriye İç Savaşı'nın Hatay İline Etkileri”


çalışması sunumunu yaparak TTB Merkez Konseyi Başkanlarımızdan
Sevgili Füsun Sayek’i anacağımız toplantıya katılımınızı bekleriz.

Saygılarımızla,
Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

 

Rapor Sunumu
Sosyal Hizmet Uzmanı Hürriyet Uğuroğlu

 

Tarih  : 12 Kasım 2013 Salı
Saat    : 18:30
Yer     : Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Binası
              Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat:4
              Maltepe-Ankara

 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 / 17—23, Maltepe—Ankara  
Tel: (0 312) 231 31 79   Faks: (0 312) 231 19 52  http://www.ttb.org.tr