Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu genişletilmiş toplantısı 15 Mayıs 2016 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantı notları aşağıdadır: 

 

 

AİLE HEKİMLİĞİNDE 1,5. BASAMAK SAĞLIK HİZMETİ TUTAR MI?

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu genişletilmiş toplantısı Ankara, İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla, Çanakkale, Bursa, Batman, Tekirdağ, Adana, Mersin, Diyarbakır, Antalya, Gaziantep Tabip odalarından 25 Aile Hekiminin katılımıyla 15 Mayıs 2016 tarihinde TTB binasında gerçekleştirildi.

Toplantı gündemi:

1. HASAM ve fazla çalışma dayatmaları

2. Yeni dönem sözleşme ve taleplerimiz

3. Sürücü sağlık raporları

4. Kilis ilinde yaşanan sorunlar

5. Sıfır nüfuslu ASM açılmasının getirdiği sorunlar

Toplantıda ilk sözü alan TTB MK Üyesi Dr. Filiz Ünal, Sağlık Bakanlığı’nın, HASAM (Halk Sağlığı Merkezleri) projesiyle 1,5. basamak sağlık hizmetlerini Şehir Hastaneleri ile birlikte hayata geçirmek istediğini, birinci basamak sağlık hizmetlerinde yaşanan tahribatın, Aile Hekimlerine dayatılan fazla çalışma ve baskıların giderek artacağından endişe duyduklarını dile getirdi.

HASAM ve Cumartesi fazla çalışmaya karşı sürdürülen direniş, buna karşın Aile Hekimlerine yönelik baskılar katılımcılar tarafından değerlendirildi.

Hafta içi nöbetler, ek görev ve sorumluklar artarken ücretler düşecek:

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin, sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunları gidermek için kurban edildiğini, Aile Hekimlerinin Cumartesi nöbetleri nedeniyle mağdur edildiği, bu durumun düzeltilmesi yerine yen ek görev ve sorumlulukların, hata içi gece nöbetlerinin getirileceği; ücretlerin giderek azalacağı kaygısı taşıdıkları katılımcılar tarafından anlatıldı.

Aile Hekimlerinin diğer birinci basamak sağlık çalışanlarıyla birlikte fazla çalışmaya karşı sürdürdüğü mücadelenin devam edeceği vurgusu yapıldı.

Birlikte Mücadele Edeceğiz:

Aile Hekimlerinin diğer birinci basamak sağlık çalışanlarıyla birlikte fazla çalışmaya karşı sürdürdüğü mücadelenin devam edeceği vurgusu yapıldı.

Taleplerimiz:

Yeni sözleşme dönemi için taleplerin belirlenmesi için hazırlık çalışması yapılması amacıyla çalışama grubu oluşturuldu.

Sürücü Olur Sağlık Raporu Çalıştayı:

Sürücü sağlık raporlarıyla ilgili yapılacak çalıştayın hazırlıkları gözden geçirildi.

Kilis’te Sağlık Çalışanları Endişe İçinde:

Kilis’e IŞİD tarafından atılan roketler yüzünden halkın ve sağlık çalışanlarının oldukça zor günler yaşadığı, bunun için Gaziantep Kilis Tabip Odamızın Kilis'te çalışan hekimlerle dayanışma içinde olduğu, ayrıca ASM’lerde yaşanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla ziyaret ve bilgilendirmelerin yapılmasına ihtiyaç olduğu vurgulandı.